وای ادم ها!

 

 

 

 

 

:در کل دنیا چهار گروه ادم وجود دارد:

 گروه اول-گروه دوم-گروه سوم-گروه چهارم

ادم هایی که عضو گروه اول هستند به یک ها معروفند.ادم هایی که در عشق،کار و زندگی یک وتک هستند.یا حداقل سعی میکنند که باشند. این دسته از ادم ها زندگی جالب و هیجان انگیزی دارند.و برای رسیدن به هدف هایشان میجنگند.بزرگ ترین هدف انها یک بودن است. یکی ها غرق شده اند در زندگی.زندگی روزمره ی امروز.یکی ها ادم های شوخ و گرمی هستند.گرمی انها تو را هم گرم میکند...

 

 

ادم های دسته ی دوم انسان های ساکتی هستند.گروه صفر اسمی است که انها را با ان صدا میزنند.صفری ها از جامعه دورند.انگار انها در تنگ کوچک دلشان غرق شده اند.گاهی عاشق.وگاهی تنفر تنگ ابی کوچکشان را سیاه میکند.صفری ها تنها نیستند.وجودشان پر از حباب است.حباب های سفید ارزو.اگر خودشان را کوچک نگیرند حتی میتوانند پرواز کنند.کاری که یک ها از یاد برده اند. صفری ها کم رو ولی در عین حال پر حرارتند.دلشان میخواهد فقط خودشان باشند و خود. تنهایی زیبا ترین لحظه ی انهاست.

.

  • گروه سوم ،پنجی ها نام دارند.زندگی انها شامل پنج قسمت است: تولد-خوردن-پوشیدن-لذت بردن-مرگ این ها ادم ها یی هستند که عادی زندگی میکنند.عادی تر از معمول.انسان هایی که ارام زندگی میکنند.انسان هایی که ساهاست دیگر انسان نیستند.ارام زندگی میکنند.و ارام هم میمیرند.زندگی انها ساده و بی دغدغه است.شاید ادم ها پیر شده اند در گرداب ادم بودن.ارامش بهترین کلمه ی پنجی هاست.

 

  • دسته ی چهارم و اخر انسان هایی هستند که جز همه ی گروه های بالا هستند.ادم هایی که یک،صفر و پنج هستند. بعضی ها هم جز هیچ کدام نیستند،انها گم شده اند.گم شده ی خود و دیگران که اسمشان بی رقم است.

حالا تو فکر میکنی جز کدوم دسته ای؟

من یک صفری هستم.صفری بزرگ و ساکن!

/ 2 نظر / 21 بازدید
منتظر

اگر زمانی حوصله داشتید سری هم به این پایینی ها بزنید... صفری هایی که این پایین دارند خاک میخورند

کولاک

می خای هر دوتا وبو نگه داری؟ تو دوتاشم یکی می نویسی؟