تنها

تنها بنایی که هر چی میلرزه بیشتر قوی میشه دل است...

/ 8 نظر / 36 بازدید
راز کوچه

سلام منتظر جان...... میتونم حرفی که توی این آپت گفتی درسته! دل هر چه بیشتر میلرزه بیشتر قوی میشه! [گل]

عارف

ســــــــــلام... aref2sv@yahoo.com این ID منه ببخشید دیر شد![قلب]

باران

بیشتر قوی میشه و با نفوذ. دلی که بلرزه میتونه غوغا بپا کنه ! دلی که بلرزه ...

الهه ناز

[لبخند][لبخند][قلب][ماچ][بغل][گل][گل][قلب][لبخند][ماچ][بغل][بغل][ماچ][گل]

بهار

سلام.....خوبی؟یه اپ کردم....فقط بیا و ببین...من که خودم خیلی روم تاثیر گذاشت....منتظرم.