امروز

هوا تازه تاریک شده.ساعت هشت شب.سیما خواهرم من رو می بره فروشگاه نزدیک خونه.از داخل پیاده رو.بعد از ٢-٣ ماهی که از خونه بیرون نرفتم.بیرون نرفتم چون دوست نداشتم دور بشم.دوست ندارم نزدیک بشم.دور بشم از خونه ای که شده پناهگاهم و نزدیک بشم به آدما...

میرسیم نزدیک فروشگاه.پشت چند تا درخت ستبر.دو تا پسر جوون از جلو میان.بد جوری نگاه میکنن.سرمو میندازم پایین. سیما سعی میکنه چرخ و سریع تر حرکت بده.یکیشون میاد جلوی چرخ.روی دو زانو میشینه.دستشو میزاره روی دستم.یکدفعه ذستم سرد میشه.حس میکنم دارم یخ میزنم.

سیما داد میزنه:هوی یارو چه غلطی میکنی؟

پسر کناریش میره طرف سیما.همه چیز اونقدر سریع اتفاق می افته که حتی نمیتونم تکون بخورم.بدنم کرخ شده... سرمو به زور میارم بالا.با ترس نگاش میکنم.چشماشو که میبینم چندشم میشه.صورتش بوی لجن میده.انگار تازه حالا میفهمم چی شده...چشمامو میبندم و از ته دل جیغ میکشم!!

هوا کاملا تاریک شده.ساعت هشت و بیست دقیقه ی شب. سیما خواهرم و مرد مسن همسایه من رو میبرن خونه.از داخل پیاده رو...

/ 37 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حسن

سلام ماانسانها اون چیزی که فکر می کنیم هستم پس خواهش میکنم یک مقدار زیباتر فکر کن

حسن

نونا خانم تا حالا به این دوستایی که سعی میکنند به تو کمک کنند فکر کردی فکر می کنی که اونا به تو فکر نمی کنند من وقتی قضیه تو روشنیدم فقط دو روز تموم داشتم به تو فکر می کردم که خدا من چطوری به این دختر کمک کنم که فکر نکنه که بهش دارم ترحم می کنم فقط می خوام مثل یه دوست بهش کمک کنم مطمئن باش که تموم اینایی که برات پیغام گذاشتن به تو فکر میکنند دیگه نمی دونم به چی می خوای بگی خوب چی بهتر از این همه دوست همیشه قدر اون چیزایی رو که داری داشته باش و برای خوشبختی باید تلاش کرد نه منتظر ماند موفق باشی[خداحافظ]

دو خواهر

سلام دوست خوبم : من آپم منتظر حضورت هستم[گل][گل]

علی اصغر مکاری

سلام خواهر کوچولوی خودم. خوبی ممنونم از لطفی که بهم داری. حضورت شادم میکنه خواهر خوبم 4 سال قبل کتابی به نام "دفتر کهنه ی من" رو خواستم چاپ کنم اما به خاطر ترانه های اجتماعی که اونا بهش میگفتن سیاسی مجوز نگرفت. هزینه ای که کرده بودم از بین رفت و من بیخیال چاپ شدم. کاش همه به مهربونی تو خواهر خوب بودن

باران

زیباترین عکس ها در اتاقهای تاریک ظاهر می شوند پس هر موقع در قسمت تاریکی از زندگی قرار گرفتی بدان طبیعت می خواهد تصویری از تو بسازد....[گل]

باران

ִ888888888888888888 888888888888888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 888888888888888888 888888888888888888 ______8888888888 ____888888888888888 __888888822222228888 _88888822222222288888 888888222222222228888822228888 888882222222222222288222222222888 8888822222222222222222222222222288 _8888822222222222222222222222222_88 __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888 ______8882222222222222222_____8888 _______888822222222222______888888 ________8888882222______88888888 _________888888_____888888888 __________88888888888888 ___________888888888 ____________8888888 _____________88888 ______________888 _______________8 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 _888888____888888 ___ ___ آپم .... بدو بیا که منتظرم !!!!!!! [ماچ][لبخند][چشمک]

علی تیمسار

[خرخون] دور اخرته